سیلیکون کاپسیټرونه

انځور د کلی برخه # / جوړوونکی تفصیل / پی ډی ایف مقدار / RFQ

906R0M-14-2

M/A-Com Technology Solutions

CAP SILICON 6PF 20 50V SMD.

906R0M-14-2.PDF

9167د کمپیوټر سټاک

RFCS04023000DBTWS

RFCS04023000DBTWS

Vishay Electro-Films

CAP SILICON 0.3PF 50V 0402.

RFCS04023000DBTWS.PDF

10502د کمپیوټر سټاک

RFCS04022700CJTWS

RFCS04022700CJTWS

Vishay Electro-Films

CAP SILICON 2.7PF 50V 0402.

RFCS04022700CJTWS.PDF

10482د کمپیوټر سټاک

RFCS04029000DBTWS

RFCS04029000DBTWS

Vishay Electro-Films

CAP SILICON 0.9PF 50V 0402.

RFCS04029000DBTWS.PDF

10461د کمپیوټر سټاک

RFCS04028200CJTWS

RFCS04028200CJTWS

Vishay Electro-Films

CAP SILICON 8.2PF 25V 0402.

RFCS04028200CJTWS.PDF

10441د کمپیوټر سټاک

RFCS04028000DBTWS

RFCS04028000DBTWS

Vishay Electro-Films

CAP SILICON 0.8PF 50V 0402.

RFCS04028000DBTWS.PDF

10419د کمپیوټر سټاک

RFCS04027000DBTWS

RFCS04027000DBTWS

Vishay Electro-Films

CAP SILICON 0.7PF 50V 0402.

RFCS04027000DBTWS.PDF

10979د کمپیوټر سټاک

RFCS04026800CJTWS

RFCS04026800CJTWS

Vishay Electro-Films

CAP SILICON 6.8PF 25V 0402.

RFCS04026800CJTWS.PDF

10378د کمپیوټر سټاک

RFCS04026000DBTWS

RFCS04026000DBTWS

Vishay Electro-Films

CAP SILICON 0.6PF 50V 0402.

RFCS04026000DBTWS.PDF

10975د کمپیوټر سټاک

RFCS04025600CJTWS

RFCS04025600CJTWS

Vishay Electro-Films

CAP SILICON 5.6PF 25V 0402.

RFCS04025600CJTWS.PDF

10337د کمپیوټر سټاک

RFCS04025000DBTWS

RFCS04025000DBTWS

Vishay Electro-Films

CAP SILICON 0.5PF 50V 0402.

RFCS04025000DBTWS.PDF

10316د کمپیوټر سټاک

RFCS04025000DBGWS

RFCS04025000DBGWS

Vishay Electro-Films

CAP SILICON 0.5PF 50V 0402.

RFCS04025000DBGWS.PDF

10295د کمپیوټر سټاک

RFCS04024700CJTWS

RFCS04024700CJTWS

Vishay Electro-Films

CAP SILICON 4.7PF 25V 0402.

RFCS04024700CJTWS.PDF

10275د کمپیوټر سټاک

RFCS04024000DBTWS

RFCS04024000DBTWS

Vishay Electro-Films

CAP SILICON 0.4PF 50V 0402.

RFCS04024000DBTWS.PDF

10253د کمپیوټر سټاک

RFCS04023900CJTWS

RFCS04023900CJTWS

Vishay Electro-Films

CAP SILICON 3.9PF 25V 0402.

RFCS04023900CJTWS.PDF

10233د کمپیوټر سټاک

RFCS04023300CJTWS

RFCS04023300CJTWS

Vishay Electro-Films

CAP SILICON 3.3PF 25V 0402.

RFCS04023300CJTWS.PDF

10212د کمپیوټر سټاک

RFCS04023000DBGWS

RFCS04023000DBGWS

Vishay Electro-Films

CAP SILICON 0.3PF 50V 0402.

RFCS04023000DBGWS.PDF

10958د کمپیوټر سټاک

RFCS04022700CKTWS

RFCS04022700CKTWS

Vishay Electro-Films

CAP SILICON 2.7PF 50V 0402.

RFCS04022700CKTWS.PDF

10171د کمپیوټر سټاک

RFCS04022700BJTWS

RFCS04022700BJTWS

Vishay Electro-Films

CAP SILICON 27PF 10V 0402.

RFCS04022700BJTWS.PDF

10150د کمپیوټر سټاک

RFCS04022200CJTWS

RFCS04022200CJTWS

Vishay Electro-Films

CAP SILICON 2.2PF 50V 0402.

RFCS04022200CJTWS.PDF

10952د کمپیوټر سټاک